กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
แนวทางประเมินเฉพาะอนุบาลปลอดโรคปี๒๕๕๘
22
คู่มือและแบบประเมินศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลปลอดโรคปี๒๕๕๘
23
ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค CUP ศีรษะละเลิง ปีงบประมาณ 2557
24
ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค CUP มะค่า ปีงบประมาณ 2557
25
รายงาน Case finding ปีงบประมาณ 2558 แบบคัดกรองวัณโรคและการกำหนดเป้าหมาย ปี2558
26
Flow chart งานวัณโรค รพ.สต.ขนาย
27
เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง

          สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา  ขอแจ้ง Username และ Password ของแต่ละ รพ.สต. งานวัณโรค และงานเอดส์ OSCC รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

                                                                             นางจุฑารัตน์  ชูไพฑูรย์  ผู้เขียนข่าว   
28
เอกสารประกอบการรับประเมิน KPI ข้อ 11 และ 12 งานวัณโรค
29
kpi วัณโรค / งานอนามัยเจริญพันธุ์
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10