กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
แผน DIC ตัวอย่าง หนองพลวง
2
ให้ตัดยอดรายงาน ทุกวันที่ 20 ของเดือน
ส่งรายงานเป็นไฟล์ ไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน
3
แบบฟอร์ม งานโรคเอดส์ครับ
ให้ส่งรายงานเป็นเปเปอร์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. ดังนี้

1.แบบประเมินตนเอง 1 ชุด
2. แบบสำรวจข้อมูล 2 ชุด
4
ผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียน 18/5/60-1/6/60
5
แบบสอบถามพฤติกรรมการสำรวจร่างกายตนเอง และแบบประเมินสื่อ ฉบับปรับปรุง
6
แบบบันทึกรายงานคัดกรองวัณโรค ปีงบประมาณ 2560
7
เรียนผู้รับผิดชอบงานตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทุกรพ.สต.

ขอความร่วมมือศึกษาไฟล์งานตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงาน ปีงบ 59 

                                                                          From พี่เเจ๋ว

https://drive.google.com/open?id=0Bww__cK4Lh0uaXp4WWJhdzNBSnc
8
คู่มือการบันทึกรายงานวัณโรค2559เมืองนครราชสีมา
9
รายชื่อผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนวัณโรคย้อนหลัง 6 ปี (2552-2557) แยกรายตำบล
10
แบบรายงานการคัดกรองวัณโรค2559
หน้า: [1] 2 3 ... 10