กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
2
แผน DIC ตัวอย่าง หนองพลวง
3
ให้ตัดยอดรายงาน ทุกวันที่ 20 ของเดือน
ส่งรายงานเป็นไฟล์ ไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน
4
แบบฟอร์ม งานโรคเอดส์ครับ
ให้ส่งรายงานเป็นเปเปอร์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. ดังนี้

1.แบบประเมินตนเอง 1 ชุด
2. แบบสำรวจข้อมูล 2 ชุด
5
ผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียน 18/5/60-1/6/60
6
แบบสอบถามพฤติกรรมการสำรวจร่างกายตนเอง และแบบประเมินสื่อ ฉบับปรับปรุง
7
แบบบันทึกรายงานคัดกรองวัณโรค ปีงบประมาณ 2560
8
เรียนผู้รับผิดชอบงานตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทุกรพ.สต.

ขอความร่วมมือศึกษาไฟล์งานตั้งครรภ์ไม่พร้อม เพื่อเป็นทิศทางการดำเนินงาน ปีงบ 59 

                                                                          From พี่เเจ๋ว

https://drive.google.com/open?id=0Bww__cK4Lh0uaXp4WWJhdzNBSnc
9
คู่มือการบันทึกรายงานวัณโรค2559เมืองนครราชสีมา
10
รายชื่อผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนวัณโรคย้อนหลัง 6 ปี (2552-2557) แยกรายตำบล
หน้า: [1] 2 3 ... 10