แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - รพ.สต.ขนาย

หน้า: [1]
2
แบบบันทึกรายงานคัดกรองวัณโรค ปีงบประมาณ 2560

3
คู่มือการบันทึกรายงานวัณโรค2559เมืองนครราชสีมา

4
รายชื่อผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนวัณโรคย้อนหลัง 6 ปี (2552-2557) แยกรายตำบล

6
ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคของอำเภอเมืองนครราชสีมา Update 7 พ.ค.2558

7
ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค CUP มะค่า ปีงบประมาณ2557-2558 (2)

9
ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค CUP มะค่า ปีงบประมาณ 2557

10
รายงาน Case finding ปีงบประมาณ 2558 แบบคัดกรองวัณโรคและการกำหนดเป้าหมาย ปี2558

12
เอกสารประกอบการรับประเมิน KPI ข้อ 11 และ 12 งานวัณโรค

13
แบบคัดกรองวัณโรคและการกำหนดเป้าหมาย ปี2557
สำหรับ  คำถาม 2 ข้อ คัดกรองโดย อสม.หรือจิตอาสา
          คำถาม 6 ข้อ คัดกรอง ดดย จนท.สธ. (โดยส่วนใหญ่ มักเป็นแบบเชิงรับ หรือ OPD )
เป้าหมายในการลงบันทึก ที่มีการกำนดในตัวชี้วัด คือ ผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุ โดย ผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนที่ รพ.สต.เป้าหมายคัดกรอง ร้อยละ 100 ส่วนผู้สูงอายุ เฉพาะในเขตรับผิดชอบและเป็น OPD Case เป้าหมายคัดกรอง ร้อยละ 90 (จากจำนวนที่มารับบริการที่ รพ.สต.)
          กลุ่มมะเร็ง , COPD , บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สัมผัส ไม่ได้มีในตัวชี้วัดแต่ควรได้รับการตรวจทั้งหมด และอีกกลุ่ม คือ HIV หากเป็น Case รับยาที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา ทาง รพ.มหาราชนครราชสีมา จะทำการคัดกรอง ส่วน รพ.สต. สามารถคัดกรองได้ ถ้าพบว่าผู้ป่วยยังไม่ได้คัดกรอง
          กลุ่มผู้ป่วยนอก ( 15-59 ปี ) แล้ว รพ.สต.แต่ละแห่งกำหนดเป้าหมายการทำงานเอง แต่ไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ 10

หน้า: [1]